بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت سپهر تدبیرگران و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق
٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر
٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

فرم پذیره نویسی

درخواست صدور واحد سرمايه گذاري

رسید پذیره نویسی

اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری

گواهی سرمایه گذاری عادی

گواهی سرمایه گذاری ممتاز

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢ ) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣ ) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤ ) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥ ) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه گذاری

رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری

اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.

شماره حساب صاحب حساب نوع حساب بانک شعبه کد شعبه
١٦٦٦٥٨٩١٨ صندوق سپهر تدبیرگران کوتاه مدت تجارت نجات اللهی 165
۷۰۰۷۹۳۵۸۸۹۵۸ صندوق سپهر تدبیرگران کوتاه مدت شهر اسفندیار ٤٧٣
٠٠٨٠٠٩٠٠١/٨١٠/١٠/١٠٠٥ صندوق سپهر تدبیرگران کوتاه مدت خاورميانه مهستان ١٠٠٥
٨٢٠٤٩٦٥٦١ صندوق سپهر تدبیرگران کوتاه مدت كشاورزي ملاصدرا ١٢٤٥
٢٠٧٦٥٩٤٤٨ صندوق سپهر تدبیرگران کوتاه مدت رفاه كارگران دادمان 136
5600838402081 صندوق سپهر تدبیرگران کوتاه مدت مسکن توانیر 2721
21-25293-4 صندوق سپهر تدبیرگران جاری پارسیان گاندی 1220
801-40-2300066-1 صندوق سپهر تدبیرگران جاری سامان آفریقا 801
0110398227007 صندوق سپهر تدبیرگران جاری ملی بورس 690
5503409552 صندوق سپهر تدبیرگران جاری ملت گاندی 6528
0801216131000 صندوق سپهر تدبیرگران کوتاه مدت آینده آرژانتین 336