نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت سپهر تدبیرگران به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠.٥ درصد وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف ١٠٠٠.٠ ميليون ريال ، با ارائة مدارك مثبته و تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٢٥ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه ی مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دو درصد (0.02) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه چهاردر هزار(0.004) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه ٥ در ده هزار (٠.٠٠٠٥) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل٥٠میلیون ریال و حداکثر ٢٥٠ میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي «سالانه 0/1 درصد (0/001) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0/1 درصد (0/001) از ارزش روزانه اوراق با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بعلاوه ١٠ در صد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار»
6 هزینه ثبت و نظارت سازمان بر صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت پنج در صد هزار(00005.) ارزش مبنای حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 250 میلیون ریال
8 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک درده هزار (٠.٠٠٠١)خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد
9 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 470.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 9.000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3- 2.000 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها ارزش دارایی ها به میلیارد ریال - از صفر تا 30.000 ریال - ضریب : 0.00005 ارزش دارایی ها به میلیارد ریال - از 30.000 تا 50.000 ریال - ضریب : 0.00003 ارزش دارایی ها به میلیارد ریال - بالای 50.000 ریال - ضریب : 0.000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ 0 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : مدیر