نصب همراه صندوق fundMobileApp

معرفی آدرس کانال و ربات صندوق سپهر

آدرس کانال تلگرامی و ربات صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران به استحضار سرمایه گذاران محترم می رسد.
از این پس آخرین اطلاعیه های صندوق از طریق کانال منتشرخواهد شد.همچنین سرمایه گذاران محترم با عضویت در ربات تلگرام صندوق می توانند از آخرین وضیعت مانده و گردش حساب خود، مطلع گردند.


آدرس کانال صندوق
https://t.me/sepehrtadbirfund
آدرس ربات صندوق
https://t.me/sepehrtadbirbot