نصب همراه صندوق fundMobileApp

عدم کاهش نرخ سود پیشبینی صندوق سپهر تدبیرگران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند علی رغم کاهش نرخ سود حساب های بانکی طبق اعلام بانک مرکزی، سود پیشبینی صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران کمافی السابق 21% ماهانه تا اطلاع ثانوی معتبر می باشد.


آدرس کانال صندوق
https://t.me/sepehrtadbirfund
آدرس ربات صندوق
https://t.me/sepehrtadbirbot