نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت وجه ابطال سرمایه گذاران در ایام نوروز

ضمن تبریک سال ١٣٩٦، به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند وجه ناشی از درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری از تاریخ ٢٨ اسفند ١٣٩٥ لغایت ١٥ فروردین ١٣٩٦ تا قبل از ساعت ١٣:٠٠، در روز کاری بعد پرداخت می گردد و در صورت ارائه درخواست بعد از ساعت ١٣ ، وجه ناشی از ابطال دو روز کاری بعد به حساب سرمایه گذار پرداخت می گردد.
... لازم بذکر میباشد خبر مربوطه در وب سایت قدیم نیز بارگذاری شده است...