نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نرخ سود صندوق

به استحضار سرمایه گذاران  محترم می رساند با عنایت به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی تغییر نحوه محاسبه سود حسابهای بانکی، پس از دوره آتی تقسیم سود مورخ 1397/11/15 پیش بینی سود صندوق به 20 درصد سالانه تغییر خواهد یافت.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران 

آدرس کانال:sepehrtadbirfund@