نصب همراه صندوق fundMobileApp

استفاده از درگاه اینترنتی

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند در صورت استفاده از درگاه اینترتنی جهت صدور واحد سرمایه گذاری بعلت محدودیت شبکه بانکی وجه واریزی با یک روز تاخیر در حساب صندوق ثبت می گردد.