نصب همراه صندوق fundMobileApp

شروع پذیره نویسی صندوق امین تدبیرگران فردا (الماس)

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا (الماس) از تاریخ ٢٥ الی ٢٩ مرداد در بازار فرابورس ایران با نماد الماس صورت خواهد پذیرفت.
علاقه مندان  جهت سرمایه گذاری در این صندوق می توانند به شعب کلیه کارگزاری های عضو فرابورس ایران مراجعه نمایند.
این صندوق از صندوق های قابل معامله از نوع سهام بوده که حداقل ٧٠ درصد دارایی خود را در سهام و حق تقدم سهام شرکت ها سرمایه گذاری خواهد نمود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت فرابورس ایران و اعلامیه پذیره نویسی صندوق و همچنین سایت صندوق مراجعه نمایید.
آدرس سایت این صندوق نیز www.fardaetf.tadbirfunds.com می باشد.