نصب همراه صندوق fundMobileApp

صدور مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران

مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر تدبیرگران در تاریخ ٠٨/١١/١٣٩٢ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.
از این روز متقاضیان محترم جهت سرمایه گذاری می توانند به شعب منتخب بانک کارآفرین و شعب کارگزاری تدبیرگران فردا مراجعه نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ٨٢٤٢٨ داخلی ١٤١ تماس بگیرید