نصب همراه صندوق fundMobileApp

شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذار مشترک سپهر تدبیرگران

به اطلاع می رساند پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر تدبیرگران در اوراق بهادار با درآمد ثابت با حداقل ٢٠ درصد سود سالیانه (تضمین شده) از تاریخ ٩٢/١٠/٢١ الی ٩٢/١٠/٣٠ در شعب منتخب بانک کارآفرین و شعب کارگزاری تدبیرگران فردا صورت می گیرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ٨٢٤٢٨ داخلی ١٤١ تماس بگیرید