بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/28
کل خالص ارزش دارائی ها 5,558,064,130,559 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,123 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,015,435 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,008,714 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 5,518,751

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت و با تضمین سود سپهر تدبیرگران

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/08

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، عليرضا نامداري

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها