بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/22
کل خالص ارزش دارائی ها 3,664,112,358,271 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,003,972 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 969,243 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,168 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,649,615

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت و با تضمین سود سپهر تدبیرگران

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/11/08

مدیر صندوق:

كارگزاري تدبيرگران فردا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیر ثبت:

كارگزاري تدبيرگران فردا

مدیران سرمایه گذاری:

علي مهدوي پارسا، علي عليدادي، بهمن اسماعيلي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

نمودار‌ها